ฉันจะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลได้อย่างไร

นำไปใช้กับ: Windows 7

ผู้ดูแลระบบคือบุคคลที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆ ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อื่นๆ หากต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีประเภท ผู้ดูแลระบบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีที่คุณมีบนคอมพิวเตอร์ เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบประเภทบัญชีหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน

หากประเภทบัญชีของคุณไม่ใช่ ผู้ดูแลระบบ, คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณทราบรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ของอีกบัญชีหนึ่งในคอมพิวเตอน์ที่เป็นผู้ดูแลระะบบ ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ดูแล คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีของคุณได้