นำเข้าและส่งออกอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินด้วย Windows Live Mail


หากคุณจำเป็นต้องสลับฮาร์ดแวร์หรือติดตั้ง Windows Live Mail ใหม่ สิ่งแรกที่ควรทำคือส่งออกทุกอย่างที่อยู่ในเครื่อง แล้วค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากนั้นจึงนำเข้าทุกอย่างกลับมา โดยทั่วไปวิธีนี้เรียกว่า การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

ถ้าคุณได้เพิ่มบัญชีอีเมลลงใน Windows Live Mail ส่วนใหญ่บัญชีเหล่านี้จะบันทึกข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ และจะซิงค์ข้อความเหล่านั้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีนั้นอีกครั้ง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • หากมีการส่งจดหมาย ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งที่คุณเลือก ข้อความจะต้องถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ที่ว่าง
  • ไม่สามารถสำรองข้อมูลรายการปฏิทิน อย่างไรก็ตาม หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID หลังจากนั้นปฏิทินของคุณจะซิงค์กับ http://calendar.live.com
  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID รายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID คุณต้องส่งออกและนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณอีกครั้งด้วยตนเอง
  • ถ้าคุณมีบัญชี POP3 ให้ตรวจสอบแท็บขั้นสูงในคุณสมบัติเพื่อดูว่า ข้อความจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือไม่ หากข้อความเหล่านั้นยังอยู่ และคุณวางแผนที่จะถอนการติดตั้ง หรือลบบัญชีนั้นจาก Windows Live Mail คุณควรส่งออกและนำเข้าข้อความของคุณอีกครั้งด้วยตนเอง
  • หากคุณกำลังใช้โปรแกรม เช่น Windows Easy Transfer ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ในการสำรองข้อมูลของคุณแล้ว
  • หากต้องการนำเข้าผู้ติดต่อหลายรายการ แนะนำให้ใช้.csv ดีกว่า เมื่อนำเข้าไฟล์.vcf ไฟล์เหล่านั้นจะต้องนำเข้าพร้อมกันในครั้งเดียว

หากต้องการส่งข้อความอีเมลออกจาก Windows Live Mail
หากต้องการส่งรายชื่อผู้ติดต่อออกจาก Windows Live Mail
หากต้องการส่งข้อความอีเมลไปที่ Windows Live Mail
เมื่อต้องการนำเข้าผู้ติดต่อแบบออฟไลน์ไปยัง Windows Live Mail


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14031 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม