รีเซ็ตรหัสผ่าน Windows ของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในโดเมน

 1. เปิดบัญชีผู้ใช้โดยคลิกที่ เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ คลิก บัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 2. บนแท็บผู้ใช้ ภายใต้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้, คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน
 3. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง


คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. หากคุณพิมพ์รหัสผ่านผิดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Windows จะแสดงข้อความว่า รหัสผ่านไม่ถูกต้อง คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ
 2. คลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้น ใส่ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือ USB แฟลชไดรฟ์
 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
 4. เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ใหม่