ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับ Movie Maker ได้อย่างไร

ข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นใน Movie Maker ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดบางอย่างที่พบได้บ่อยและขั้นตอนเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้
 
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450032 – ไม่พบอุปกรณ์เสียง
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450027 – ไม่สามารถบันทึกเสียง หรือวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เลือก
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450031 หรือ c9450028 – ไม่พบเว็บแคม
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 80df0009 – Movie Maker ไม่เล่น


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14063 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม