นโยบายผลิตสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของ Microsoft


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

นโยบายผลิตสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของ Microsoft ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ในปัจจุบันมีให้บริการผ่านการซื้อปลีกหรือ Volume licensing และมาพร้อมกับบริการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

 • การสนับสนุน 10 ปี (การสนับสนุนหลักตามปกติต่ำสุด 5 ปี และการสนับสนุนที่ยืดเวลาต่ำสุด 5 ปี) ที่ ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อป เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์รับบริการสนับสนุน ลูกค้าอาจจำเป็นต้องปรับใช้การอัปเดตล่าสุด ดู ตารางวันที่ของวงจรการใช้งาน เพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะ
 • การสนับสนุนหลักตามปกขั้นต่ำ 5 ปี ที่ ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย
 • Microsoft มุ่งมั่นเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยกระดับด้านความปลอดภัย แม้ว่าเราจะพยายามกำจัดข้อบกพร่องในระหว่างการพัฒนา แต่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์อยู่ และเราต้องเตรียมรับมือเมื่อมีการค้นพบข้อบกพร่องเหล่านี้ Microsoft แนะนำให้ลูกค้าติดตั้งผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด การอัปเดตความปลอดภัย และ Service Pack เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัย โปรดไปที่ ไลบรารี TechNet ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าอาจไม่ตอบสนองกับความต้องการด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน Microsoft จึงไม่สามารถมอบการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่เก่ากว่าได้

ระยะของวงจรการใช้งานสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อป ผู้บริโภค และซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

 ประเภทการสนับสนุน การสนับสนุนหลักตามปกติ การสนับสนุนที่ยืดเวลา การสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเอง
คำขอเพื่อเปลี่ยนการออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์  พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน หมายเหตุ4
การอัปเดตด้านความปลอดภัย  พร้อมใช้งาน  พร้อมใช้งาน หมายเหตุ4
การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย  พร้อมใช้งาน
 • มาพร้อมกับการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาเท่านั้น
 • ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของผู้บริโภค
หมายเหตุ4
การสนับสนุนเสริม1 ที่รวมอยู่กับสิทธิการใช้งาน โปรแกรมสิทธิการใช้งาน2 หรือโปรแกรมการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย  พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน3 หมายเหตุ4
การสนับสนุนที่ชำระเงิน (รวมถึง Premier and Essential Support ที่ชำระเงินเป็นรายกรณี)  พร้อมใช้งาน  พร้อมใช้งาน หมายเหตุ4

*หมายเหตุ: นโยบายสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปไม่ใช้กับบางผลิตภัณฑ์ หากต้องการดูวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการสนับสนุนและการให้บริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ให้ค้นหาใน ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งาน

1 โปรดดูที่ตัวเลือก การสนับสนุนทางโทรศัพท์และการสนับสนุนออนไลน์
2 ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนกรณีที่เกิดขึ้นผ่านโปรแกรม Software Assurance สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ 
3 การสนับสนุนเสริมแบบจำกัดอาจใช้ได้ (แตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์)
4 การเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น บทความในฐานความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ และ WebCast การสนับสนุนออนไลน์
 
การสนับสนุนหลักตามปกติ
 
การสนับสนุนหลักตามปกติเป็นระยะเวลาแรกของวงจรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ที่ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน การสนับสนุนหลักตามปกติสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจะประกอบด้วย:
 • การสนับสนุนสำหรับเหตุการณ์ (การสนับสนุนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย, การสนับสนุนสำหรับเหตุการณ์ที่คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนชั่วโมง, การสนับสนุนสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ตามการรับประกัน)
 • การสนับสนุนการอัปเดตความปลอดภัย
 • ความสามารถในการร้องขอการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย
หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนในโปรแกรมการบำรุงรักษาเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
 
การสนับสนุนที่ยืดเวลา
 
ระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาเป็นไปตามการสนับสนุนหลักตามปกติ สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ นักพัฒนา ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อป ที่ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะประกอบด้วย:
 • การสนับสนุนแบบมีค่าใช้จ่าย4
 • การสนับสนุนการอัปเดตความปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การสนับสนุนการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะต้องมีการซื้อการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลา (คิดค่าใช้จ่ายการซ่อมต่อครั้ง)5

  การสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาไม่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของผู้บริโภค สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
หมายเหตุ:
 • Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการสนับสนุนการรับประกัน การเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา
 • การสนับสนุนที่ยืดเวลาใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภค หรือมัลติมีเดีย
 • อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนในโปรแกรมการบำรุงรักษาเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
4 การสนับสนุนเสริมแบบจำกัดอาจใช้ได้ (แตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์)
5 นโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft อนุญาตให้สร้างและแจกจ่ายการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยบางรายการในวงกว้างในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา ตัวอย่างเช่น อาจจำเป็นต้องทำการอัปเดตที่ทำให้สามารถทำการบริการและการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตอัตโนมัติหรือ Windows Server Update Service

การสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเอง

การสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเองตลอดวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตลอดวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสิ้นสุดการสนับสนุน บทความฐานความรู้ออนไลน์ของ Microsoft คำถามที่พบบ่อย เครื่องมือแก้ปัญหา และทรัพยากรอื่นๆ ถูกจัดสรรไว้ให้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไป

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนในโปรแกรมการบำรุงรักษาเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง

 

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี