นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งานของ Microsoft

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งานของ Microsoft มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ ทั้งผ่านทางการขายปลีกและอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเป็นชุด นโยบายปัจจุบันของ Microsoft ดังที่ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ จะมีข้อเสนอขั้นต่ำต่างๆ ดังนี้

 • การสนับสนุนอย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี (อย่างน้อย 5 ปีสำหรับการสนับสนุนหลักตามปกติ และอย่างน้อย 5 ปีสำหรับการสนับสนุนที่ยืดเวลา) ตามระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อป ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและนักพัฒนา
 • ระยะเวลาการสนับสนุนหลักอย่างน้อย 5 ปีในระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและมัลติมีเดีย
 • Microsoft มุ่งมั่นเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยกระดับด้านความปลอดภัย เป้าหมายระยะยาวของเราคือการขจัดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยออกจากจากผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่าย การสร้าง การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่วางใจได้ คือองค์ประกอบที่สำคัญของวิสัยทัศน์ของเรา ถึงแม้เราจะพยายามกำจัดช่องโหว่ออกไปในระหว่างการพัฒนา แต่ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งเราจะต้องรับมือต่อไปเมื่อพบช่องโหว่เหล่านั้น  Microsoft แนะนำให้ลูกค้าติดตั้งผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงความปลอดภัย และ Service Pack รุ่นล่าสุดเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย โปรดไปที่ ไลบรารี TechNet ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าอาจไม่ตอบสนองกับความต้องการด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน Microsoft จึงอาจไม่สามารถมอบการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่เก่ากว่าได้

รอบการสนับสนุนวงจรชีวิตสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา ซอฟต์แวร์ผู้บริโภคและมัลติมีเดีย

 ประเภทการสนับสนุนระยะเวลาการสนับสนุนหลักตามปกติระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาการสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเอง
คำขอเพื่อเปลี่ยนการออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้งาน ไม่พร้อมใช้งานหมายเหตุ4
การอัปเดตด้านความปลอดภัย พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งานหมายเหตุ4
การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย พร้อมใช้งาน
 • พร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาเท่านั้น
 • ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของผู้บริโภค
หมายเหตุ4
การสนับสนุนเสริม1ที่รวมอยู่กับสิทธิการใช้งาน โปรแกรมสิทธิการใช้งาน 2 หรือโปรแกรมการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมใช้งาน ไม่พร้อมใช้งาน3หมายเหตุ4
การสนับสนุนที่ชำระเงิน (รวมถึง Premier and Essential Support ที่ชำระเงินเป็นรายกรณี) พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งานหมายเหตุ4
    

*โปรดทราบว่า: นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft ไม่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์บางรายการ หากต้องการดูวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการสนับสนุนเฉพาะตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ คุณสามารถค้นหาในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งานการสนับสนุน

โปรดดูที่ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพท์และการสนับสนุนออนไลน์
2 ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนกรณีที่เกิดขึ้นผ่านโปรแกรม Software Assuranceสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์
3 การสนับสนุนเสริมแบบจำกัดอาจใช้ได้ (แตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์)
การเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น บทความในฐานความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ และ WebCast การสนับสนุนออนไลน์

การสนับสนุนหลักตามปกติ 

การสนับสนุนหลักตามปกติคือ รอบระยะเวลาแรกของวงจรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ที่ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน ระยะเวลาการสนับสนุนหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
 • การสนับสนุนด้านอุบัติเหตุ (การสนับสนุนด้านอุบัติเหตุที่ไม่มีค่าใช้จ่าย, การสนับสนุนด้านอุบัติเหตุแบบมีค่าใช้จ่าย, การสนับสนุนที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง, การสนับสนุนสำหรับการใช้สิทธิตามการรับประกัน)
 • การปรับปรุงความปลอดภัย
 • ความสามารถในการร้องขอการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย
โปรดทราบว่า
คุณอาจจำเป็นต้องสมัครโปรแกรมหลักจึงจะสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดได้

การสนับสนุนที่ยืดเวลา

ระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ระยะเวลาการสนับสนุนหลักสิ้นสุดลงแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อป สำหรับธุรกิจ และนักพัฒนา
ที่ระดับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุน ระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาจะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
 • การสนับสนุนแบบมีค่าใช้จ่าย4
 • การสนับสนุนการปรับปรุงความปลอดภัยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สำหรับการสนับสนุนด้านการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะจำเป็นต้องซื้อการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาร่วมด้วย (มีค่าธรรมเนียมการซ่อมต่อครั้งด้วยเช่นกัน)5
  การสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาไม่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปของผู้บริโภค สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
โปรดทราบว่า
 • Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการสนับสนุนการรับประกัน การเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา
 • การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะไม่มีให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค, ฮาร์ดแวร์ผู้บริโภค หรือมัลติมีเดีย
 • คุณอาจจำเป็นต้องสมัครโปรแกรมหลักจึงจะสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดได้
4 การสนับสนุนเสริมแบบจำกัดอาจใช้ได้ (แตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์)

5 นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft อนุญาตการสร้างและการแจกจ่ายการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยบางรายการในวงกว้างในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา ตัวอย่างเช่น อาจจำเป็นต้องทำการอัปเดตที่ทำให้สามารถทำการบริการและการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตอัตโนมัติหรือ Windows Server Update Service

การสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเอง

การสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเองจะให้บริการตลอดวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์และเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ผลิตภัณฑ์สิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้บริการบทความฐานความรู้ออนไลน์ของ Microsoft คำถามที่ถามบ่อย เครื่องมือแก้ไขปัญหา และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาทั่วไปต่างๆ ได้

โปรดทราบว่า
 • คุณอาจจำเป็นต้องสมัครโปรแกรมหลักจึงจะสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดได้

 

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14085 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม