เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7

ความละเอียดหน้าจอมีผลต่อวามคมชัดของข้อความและรูปที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของคุณ ระดับความละเอียดยิ่งสูง เช่น 1600 x 1200 พิกเซล วัตถุยิ่งมีความคมชัดสูง และยังแสดงในขนาดที่เล็กกว่า วัตถุเหล่านั้นจึงพอดีกับจอภาพ ระดับความละเอียดที่ต่ำกว่า เช่น 800 x 600 พิกเซล วัตถุจะไม่ค่อยพอดีกับหน้าจอ แต่จะมีขนาดใหญ่เกินกว่าหน้าจอ

ความละเอียดที่คุณสามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่จอภาพของคุณรองรับ โดยทั่วไปจอภาพ CRT มักมีความละเอียดที่800 × 600 หรือ 1024 × 768 พิกเซล และสามารถแสดงผลได้ดีในระดับความละเอียดที่หลากหลาย หน้าจอ LCD หรือที่เรียกว่า จอแบนและหน้าจอแล็ปท็อปมักจะรองรับความละเอียดได้สูงกว่า และทำงานได้ดีที่สุดที่ในระดับความละเอียดที่จำเพาะ

โดยปกติจอภาพยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งรองรับความละเอียดได้สูง ไม่ว่าคุณจะสามารถเพิ่มความละเอียดหน้าจอหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารถของจอภาพและการ์ดแสดงผลที่คุณมี

เมื่อต้องการเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอของคุณ

 1. เปิดความละเอียดของหน้าจอโดยคลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  โดยคลิก แผงควบคุม จากนั้นใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ
 2. คลิกรายการดรอปดาวน์ถัดจาก ความละเอียด เลื่อนแถบเลื่อนไปยังความละเอียดที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำไปใช้
 3. คลิก ใช้ความละเอียดใหม่ต่อไป หรือคลิก แปลงกลับ เพื่อย้อนกลับไปยังการแก้ไขปัญหาก่อนหน้า

ความละเอียดเดิม

หน้าจอ LCD รวมถึงหน้าจอแล็ปท็อป จะทำงานได้ดีที่สุดที่ ความละเอียดเดิม คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าจอภาพของคุณให้มีความละเอียดระดับนี้ แต่โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้ทำเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเห็นข้อความและรูปภาพที่คมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จอภาพ LCD โดยทั่วไปมักจะมีสองแบบ คือ แบบที่มีอัตราส่วนมาตรฐานของด้านกว้างและยาว 4:3: หรือมีอัตราส่วนความกว้างของหน้าจอ 16:9 หรือ 16:10 ความกว้างของจอภาพมีทั้งแบบที่มีอัตราส่วนและความละเอียดมากกว่าอัตราส่วนจอภาพมาตรฐาน

หากคุณไม่แน่ใจว่าความละเอียดเดิมของจอภาพอยู่ที่ระดับใด ให้ตรวจสอบคู่มือผลิตภัณฑ์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต ต่อไปนี้เป็นความละเอียดของจอภาพที่มีขนาดที่นิยมใช้โดยทั่วไป

 • หน้าจอขนาด 19 นิ้ว (อัตราส่วนมาตรฐาน): 1280 x 1024 พิกเซล
 • ขนาด 20 นิ้ว (อัตราส่วนมาตรฐาน): 1600 x 1200 พิกเซล
 • ขนาด 22 นิ้ว (ความกว้าง): 1680 x 1050 พิกเซล
 • ขนาด 24 นิ้ว (ความกว้าง): 1900 x 1200 พิกเซล