Service Pack และศูนย์อัปเดต

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

รับการอัปเดตล่าสุดสำหรับ Windows 10


Windows 10 จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลอดภัยและทันสมัย ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับการแก้ไขและการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุด ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการป้องกันอยู่เสมอ

แม้ว่าการอัปเดตจะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกัน เนื่องจากเรากำลังเตรียมการให้แน่ใจว่าการอัปเดตนั้นพร้อมและเข้ากันได้

เมื่อต้องการตรวจหาการอัปเดตด้วยตนเอง ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย  > Windows Update แล้วเลือก ตรวจหาการอัปเดต
ตรวจหาการอัปเดต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลให้ Windows 10 ทันสมัยอยู่เสมอ