แก้ไขปัญหาการดาวน์โหลดรายการแนะนำใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบได้บ่อยเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลรายการแนะนำใน Windows Media Center

เหตุใดจึงไม่สามารถดาวน์โหลดรายการแนะนำได้
เหตุใดข้อมูลรายการแนะนำจึงไม่ถูกต้อง
เหตุใดไม่มีข้อมูลในรายการแนะนำ
เหตุใดรายการแนะนำจึงหายไปจากสถานีทีวีดิจิทัล
เหตุใดรายการแนะนำจึงไม่ตรงกับสถานีที่ฉันได้รับ
หากมีข้อผิดพลาด20, 21, 22, 23, 24, 25 หรือ 82 ปรากฏขึ้นจึงส่งผลอย่างไร
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14164 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม