ใช้ Cortana ในรถยนต์ของคุณด้วย Windows 10 Mobile

เมื่อคุณพา Cortana ไปบนท้องถนนกับคุณ คุณจะมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ จับคู่โทรศัพท์ Windows 10 Mobile  กับระบบแฮนด์ฟรี Bluetooth ในรถของคุณเพื่อตั้งค่าทุกอย่างให้เรียบร้อย จากนั้นขอให้ Cortana ทำสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการ

 1. จับคู่โทรศัพท์ของคุณ กับระบบแฮนด์ฟรีในรถของคุณ (เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าทำสิ่งต่อไปนี้ขณะขับขี่)
 2. ที่กล่องข้อความ อนุญาตให้ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อหรือไม่ ซึ่งปรากฎบนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ อนุญาต เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อลงในระบบแฮนด์ฟรีในรถของคุณ

  หลังจากที่รถของคุณดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อมาแล้ว จะมีเบอร์พิเศษสำหรับติดต่อที่ชื่อ Cortana มาด้วย ชื่อนี้จะไม่แสดงอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ
 3. ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบแฮนด์ฟรีในรถของคุณและวิธีการทำงานของระบบ
  • กดปุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัยในรถของคุณ จากนั้นพูดว่า เรียก Cortana เมื่อได้รับข้อความแจ้ง
  • บนหน้าจอระบบแฮนด์ฟรีของคุณ ให้แตะรายชื่อที่ชื่อ Cortana ในรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเริ่มใช้งาน Cortana ในโทรศัพท์ของคุณ
  • รถจะหมุนเบอร์เพื่อเริ่มใช้ Cortana

 4. ขอให้ Cortana ทำสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการ

  คุณอาจขอให้ค้นหาร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14171 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม