การเขียนข้อความตามคำบอกโดยใช้ 'การรู้จำเสียง'

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อเขียนข้อความตามคำบอกกับพีซี Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนข้อความตามคำบอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเขียนลงในโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น WordPad เพื่อพิมพ์ตัวอักษร

เขียนข้อความตามคำบอก
การแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนตามคำบอก


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14198 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม