การตั้งค่าตัวเลือกเสียงพูดใน Windows 7

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเสียงเพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการรู้จำเสียงของ Windows และการแปลงข้อความให้เป็นคำพูด

  1. เปิดการรู้จำเสียงโดยคลิกปุ่ม เริ่ม 
    รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
    คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก 
    การรู้จำเสียงของ  
  2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ตัวเลือกการสั่งงานด้วยเสียงขั้นสูง

การรู้จำเสียง
แปลงข้อความเป็นคำพูด


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14199 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม