ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้นใน Windows 7

นำไปใช้กับ: Windows 7

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อควบคุมเมาส์ และทำให้การพิมพ์หลายแป้นพร้อมกันง่ายยิ่งขึ้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ในหน้า ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น ในศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้ 
  • เปิดใช้ 'เมาส์คีย์' ตัวเลือกนี้ตั้งค่าเมาส์คีย์เพื่อให้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows คุณสามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณหรือแป้นตัวเลขเพื่อย้ายตัวชี้แทนการใช้เมาส์ได้
  • เปิด 'แป้นตรึง' ตัวเลือกนี้ตั้งค่าแป้นตรึงเพื่อให้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows แทนที่จะต้องกดสามแป้นพร้อมกัน (เช่น เมื่อเข้าสู่ระบบ Windows คุณต้องกดแป้น Ctrl, Alt และ Delete พร้อมกัน) คุณสามารถใช้แป้นเดียว โดยเปิดแป้นตรึงแล้วปรับการตั้งค่า วิธีนี้ คุณสามารถกดแป้นปรับค่า แล้วปล่อยให้แป้นทำงานต่อไปจนกว่าคุณจะกดแป้นอื่น
  • เปิดแป้นสลับ ตัวเลือกนี้ตั้งค่าแป้นสลับเพื่อให้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'แป้นสลับ' จะเล่นเสียงการแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งที่คุณกดแป้น Caps Lock, Num Lock หรือ Scroll Lock การแจ้งให้ทราบนี้สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดของการกดแป้นโดยไม่ตั้งใจและไม่รู้ตัวได้
  • เปิด'แป้นกรอง' ตัวเลือกนี้ตั้งค่าแป้นกรองเพื่อให้ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows คุณสามารถตั้งค่า Windows ให้เพิกเฉยเมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหรือกดแป้นค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ขีดเส้นใต้แป้นพิมพ์ลัด และแป้นการเข้าถึง ตัวเลือกนี้ช่วยให้เข้าถึงแป้นพิมพ์ในกล่องโต้ตอบได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไฮไลท์ที่แป้นการเข้าถึงเพื่อตั้งค่าการควบคุมในกล่องเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด โปรดดูที่ แป้นพิมพ์ลัด
  • ป้องกันไม่ให้หน้าต่างจัดเรียงโดยอัตโนมัติ เมื่อย้ายไปไว้ที่ขอบของหน้าจอ ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้หน้าต่างปรับขนาด และอยู่ชิดกับด้านข้างของหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายรายการเหล่านั้น