ทำให้พีซีของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

มีหลายวิธีที่จะตั้งค่าพีซีให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องกรของคุณ แต่ละคนต่างก็มีรูปแบบการทำงานที่ต่างกัน และมีการตั้งค่าจำนวนมากที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้งานพีซีได้อย่างที่คุณต้องการ

ตัวเลือกของการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ใช้กันทั่วไปมีพร้อมให้ใช้งานได้ในการตั้งค่าพีซี เมื่อต้องการไปยังตัวเลือกดังกล่าว ให้ปัดเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft