เปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์

คุณสามารถปรับแต่งเมาส์ของคุณได้หลายวิธีใน Windows เช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเมาส์ ทำให้ตัวชี้เมาส์มองเห็นได้ง่ายขึ้น และเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนวงล้อของเมาส์
 

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของปุ่มเมาส์
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของตัวชี้เมาส์
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของตัวชี้เมาส์
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของล้อเมาส์


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14206 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม