เปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์

นำไปใช้กับ: Windows 7

คุณสามารถปรับแต่งเมาส์ของคุณได้หลายวิธีใน Windows เช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเมาส์ ทำให้ตัวชี้เมาส์มองเห็นได้ง่ายขึ้น และเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนวงล้อของเมาส์