การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

นำไปใช้กับ: Windows 7

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถดูและบันทึกรายการสดทางทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณต้องมี Windows Media Center สัญญาณทีวี และเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Media Center ดู เริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน

ในภูมิภาคต่างๆ ประเภทสัญญาณทีวีจะแตกต่างกันออกไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณจะต้องเข้ากันได้กับสัญญาณทีวีที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อ ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์จำลองทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งช่วยให้คุณระบุชนิดของสัญญาณที่คุณมีได้ รวมถึงชนิดของเครื่องรับสัญญาณที่คุณจำเป็นต้องใช้ (ตรวจสอบคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูชนิดของสัญญาณที่เข้ากับเครื่องรับสัญญาณที่คุณมีได้)

หากเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณรองรับสัญญาณชนิดนี้และแหล่งที่มาสัญญาณของคุณ นี่คือตัวเลือกสัญญาณต่างๆ
NTSC
สายเคเบิลแอนะล็อก
ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากแจ็ควอลล์เคเบิลทีวี หรือจากกล่องสัญญาณโดยใช้ IR blaster
ATSC
เสาอากาศ
ตั้งค่าสัญญาณโดยตรงจากเสาอากาศของคุณ (ดูหัวข้อเกี่ยวกับการค้นหาความแรงของสัญญาณด้านล่าง)
ClearQAMเคเบิลแบบดิจิทัล
ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากแจ็ควอลล์เคเบิลทีวี หรือจากกล่องสัญญาณโดยใช้ IR blaster
โปรดทราบว่า สถานีต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้วิธีนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค และคุณอาจจะต้องเพิ่มบางสถานีด้วยตนเองลงใน Media Center แล้วปรับสถานีให้ถูกต้อง
เคเบิลแบบดิจิทัลความละเอียดสูงระดับพรีเมียม (OCUR)
เคเบิลแบบดิจิทัล
ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากแจ็ควอลล์เคเบิลทีวี หรือจากกล่องสัญญาณโดยใช้ IR blaster เพื่อรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลพื้นฐาน
ตั้งค่าสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลโดยใช้เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลและ CableCARD (ใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

หากคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีหลายเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หรือติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจต้องตั้งค่าสัญญาณทีวีหลายสัญญาณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการต่างๆ จากหลายสถานีได้พร้อมกัน และยังทำได้แม้แต่ปรับแต่งสัญญาณที่แตกต่างกันสองชนิดโดยใช้ เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบไฮบริด อย่างไรก็ตาม Media Center อาจไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณทั้งสองพร้อมกัน
 

การตั้งค่าสัญญาณทีวีจากแจ็ควอลล์เคเบิลทีวีหรือเสาอากาศทีวี
หากสัญญาณทีวีของคุณมาจากช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนังหรือเสาอากาศแบบไร้สาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าใน Media Center
 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณทีวีของคุณกับแจ็ค TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้บนพีซีที่มี Media Center

  หากพีซีของคุณมีเครื่องรับสัญญาณมากกว่าหนึ่ง คุณสามารถใช้ตัวแยกสัญญาณเคเบิลเพื่อแบ่งสัญญาณทีวี และเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่อง วิธีนี้จะช่วยให้คุณบันทึกหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน หรือดูโปรแกรมถ่ายทอดสดพร้อมกับบันทึกโปรแกรมอื่น เมื่อต้องการรับสัญญาณทีวีโดยใช้เครื่องรับสัญญาณหลายเครื่อง แต่ละเครื่องต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณทีวี และสัญญาณต้องเหมือนกันในแต่ละเครื่อง
 2. บนหน้าจอเริ่มของ  Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า เลือก โทรทัศน์ เลือก ตั้งค่าสัญญาณทีวี
 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่บอกว่า การเปลี่ยนการตั้งค่าจะส่งผลต่อการบันทึกรายการทีวี หมายความว่า คุณมีการตั้งค่าสัญญาณไว้แล้ว หากต้องการทราบขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง เลือก ใช่
 4. ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องรับสัญญาณหรือเครื่องรับสัญญาณที่คุณมี ตลอดจนชนิดของโปรแกรมที่คุณสมัครใช้งาน
 5. บนหน้าจอ ผลลัพธ์การตรวจสอบสัญญาณทีวี  หากคุณเห็นเครื่องรับสัญญาณของคุณ หรือเครื่องรับสัญญาณอื่นๆ แสดงตามที่คาดไว้ ให้เลือก ใช่ กำหนดค่าทีวีด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ จากนั้นเลือก ถัดไป

  ถ้าเครื่องรับสัญญาณทีวีไม่แสดงบนหน้าจอนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องรับสัญญาณได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ อัปเดตโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง
 6. บนหน้าจอ ให้บริการสัญญาณทีวี ให้เลื่อนไปตามรายการ แล้วเลือกผู้ให้บริการสัญญาณที่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งและบริการของคุณมากที่สุด จากนั้นเลือก ถัดไป
 7. เลือก เสร็จสิ้น