วิธีใช้การรู้จำเสียงใน Windows

Windows 8.1 และ Windows RT 8.1


ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ การรู้จำเสียง เพื่อสำรวจพีซีของคุณ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน
ปิด
)
 


ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้การเขียนตามคำบอกด้วยการรู้จำเสียง (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน
ปิด
)

 

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ แต่ใช้การรู้จำเสียงของ Windows แทน คุณสามารถใช้เสียงในการควบคุมพีซี และให้ระบบเขียนข้อความตามคำบอกแทนได้

 
การตั้งค่าการรู้จำเสียง
การใช้การรู้จำเสียง
การควบคุมพีซีของคุณด้วยการรู้จำเสียง
การเขียนตามคำบอก
แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ด
เครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ
คำสั่งของ Windows
การทำงานกับหน้าต่างและแอป
แตะหรือคลิกที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ


Windows 7

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเองเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ คุณสามารถพูดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะตอบสนอง และคุณสามารถบอกข้อความให้คอมพิวเตอร์ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การรู้จำเสียง คุณจะต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการรู้จำเสียงของ Windows การตั้งค่าการรู้จำเสียงมีทั้งหมดสามขั้นตอน ได้แก่ ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณ เรียนรู้วิธีพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคำพูดของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว

ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณ
ฝึกวิธีพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ของคุณเอง
ฝึกคอมพิวเตอร์ให้จดจำเสียงพูดของคุณ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14213 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม