การรับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7

 1. เปิดความละเอียดของหน้าจอโดยคลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  โดยคลิก แผงควบคุม จากนั้นใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ
 2. คลิกรายการดรอปดาวน์ถัดจาก ความละเอียด ตรวจสอบหาความละเอียดที่ระบุว่า (แนะนำ) นั่นเป็นความละเอียดดั้งเดิมสำหรับจอภาพ LCD ของคุณ โดยปกติจะเป็นความละเอียดสูงสุดที่จอภาพของคุณสามารถรองรับได้

ทั้งนี้ความละเอียดขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพ LCD

ขนาดของจอภาพความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)
จอภาพ LCD อัตราส่วนมาตรฐาน 19 นิ้ว1280 × 1024
จอภาพ LCD อัตราส่วนมาตรฐาน 20 นิ้ว1600 × 1200
จอภาพ LCD แบบจอกว้าง 20 ถึง 22 นิ้ว
1680 × 1050
จอภาพ LCD แบบจอกว้าง 24 นิ้ว
1920 × 1200

ขนาดหน้าจอของแล็ปท็อป
ความละเอียดที่แนะนำ (เป็นพิกเซล)
หน้าจอของแล็ปท็อปอัตราส่วนมาตรฐาน 13 ถึง 15 นิ้ว
1400 × 1050
หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 13 ถึง 15 นิ้ว
1280 × 800
หน้าจอของแล็ปท็อปแบบจอกว้าง 17 นิ้ว
1680 × 1050

เพื่อให้จอภาพ LCD ของคุณแสดงสีที่มีความคมชัดสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสีเป็น 32 บิต การวัดค่านี้หมายความถึง ความลึกของสี ซึ่งเป็นจำนวนค่าสีที่สามารถกำหนดลงไปในหนึ่งพิกเซลที่อยู่ในรูปภาพได้ ความละเอียดของสีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 บิต (ขาวดำ) ถึง 32 บิต (มากกว่า 16.7 ล้านสี)

 1. เปิดความละเอียดของหน้าจอโดยคลิกปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  โดยคลิก แผงควบคุม จากนั้นใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ
 2. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ จอภาพ 
 3. ใต้ สี เลือก สีเหมือนจริง (32 บิต) แล้วคลิก ตกลง

 
การจัดการสี
Windows ยังมีตัวควบคุมการจัดการสีขั้นสูงด้วย ระบบการจัดการสีช่วยให้มั่นใจว่า เนื้อสีแสดงในทุกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ เช่น จอภาพและเครื่องพิมพ์