แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ใน Windows 10 Mobile

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi และไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่คุณสามารถลองทำเพื่อแก้ไขปัญหาในโทรศัพท์ Windows 10 Mobile ของคุณ

วิธีการแรก

 • ดู เหตุใดฉันจึงเชื่อมต่อไม่ได้ แล้วลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด ที่หน้าจอ เริ่มต้น ให้ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > การอัปเดตโทรศัพท์  > ตรวจหาอัปเดต หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ตรวจสอบว่าให้แน่ใจว่า คุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อตรวจหาการอัปเดต
 • หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อสำเร็จก่อนหน้านี้ได้ ให้ลบ หรือ "ลืม" เครือข่ายนั้นออกจากโทรศัพท์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อใหม่ตั้งแต่ต้น เมื่อต้องการลืมเครือข่ายที่รู้จัก ไปที่ การตั้งค่า เลือก เครือข่ายและระบบไร้สาย  > Wi-Fi  > จัดการเครือข่ายที่รู้จัก จากนั้นเลือกชื่อเครือข่าย และเลือก ลืม วิธีนี้ลบการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องบนโทรศัพท์ของคุณ ถัดไป กลับไปที่รายการเครือข่าย Wi-Fi เลือกเครือข่ายเดียวกัน แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งหากจำเป็น
 • ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi‑Fi แสดงรายการอยู่เมื่อคุณคาดว่าน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ ให้ไปที่ การตั้งค่า  > เครือข่ายและระบบไร้สาย  > Wi‑Fi  ปิด Wi‑Fi จากนั้นเปิดอีกครั้ง
 • ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi อื่น วิธีนี้สามารถช่วยคุณพิจารณาได้ว่ามีปัญหากับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะ หรือกับ Wi-Fi โดยทั่วไป
 • ใส่ SIM หากในโทรศัพท์ของคุณยังไม่มี คุณลักษณะบางอย่างของ Wi‑Fi ที่มีเฉพาะบางประเทศหรือบางภูมิภาคอาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้
 • ปิด Bluetooth ขณะพยายามเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ซึ่งสามารถดำเนินบนความถี่เดียวกัน ทำให้เกิดการสร้างสัญญาณรบกวน เมื่อต้องการปิด Bluetooth ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นเลือก อุปกรณ์  > Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นปิด Bluetooth
 • หากคุณไม่เห็นชื่อเครือข่าย เราเตอร์หรือจุดเข้าอาจไม่สามารถตั้งค่าการออกอากาศชื่อเครือข่าย ในกรณีนี้ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนไว้ด้วยตนเอง

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

 1. ไปยัง การตั้งค่า  > เครือข่ายและระบบไร้สาย  > Wi‑Fi
 2. เลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก > เพิ่มเครือข่ายใหม่
 3. ในกล่อง ชื่อเครือข่าย พิมพ์ชื่อของเครือข่ายที่ซ่อน (ชื่อเครือข่ายจะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
 4. สำหรับ ประเภทความปลอดภัย เลือกประเภทความปลอดภัยของเครือข่ายเครือข่ายที่ซ่อนใช้
 5. ในกล่อง คีย์ความปลอดภัย พิมพ์คีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย (รหัสผ่าน) (คีย์ความปลอดภัยต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อแม้ว่าเครือข่ายนี้ไม่ได้ออกอากาศ จากนั้นเลือก บันทึก
 7. บนหน้าจอหลัก Wi-Fi ในการตั้งค่า เลือกเครือข่ายที่ซ่อนที่คุณเพิ่ม > เชื่อมต่อ > ป้อนคีย์ความปลอดภัย > ถัดไป

สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ที่บ้าน

 • รีสตาร์ตโมเด็มและเราเตอร์ของคุณ ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อใหม่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ทุกคนที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว
 • หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณใช้การกรองที่อยู่ Media Access Control (MAC) เพิ่มที่อยู่ MAC สำหรับโทรศัพท์ของคุณในรายการการเข้าถึงบนเราเตอร์ของคุณก่อนที่จะเชื่อมต่อ

วิธีการค้นหา MAC address สำหรับโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่มต้น ให้ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและระบบไร้สาย  > Wi-Fi
 2. เลือก คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ และจดที่อยู่ที่ปรากฏถัดจาก ที่อยู่ทางกายภาพ (MAC)

  นี่เป็นอยู่ที่คุณจะต้องเพิ่มลงในรายการการเข้าถึงในเราเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่ MAC สำหรับโทรศัพท์ของคุณลงในรายการการเข้าถึงในเราเตอร์ของคุณ

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนพีซีและพิมพ์ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ไร้สายของคุณ (ตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 หรือ 172.16.0.0 โปรด ตรวจดูเอกสารของเราเตอร์เพื่อค้นหาที่อยู่ IP เริ่มต้น)
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นมองหาการตั้งค่าที่ระบุว่า ตัวกรองที่อยู่ MAC หรือที่คล้ายกัน
 3. เพิ่มที่อยู่ MAC ที่คุณจดไว้ให้กับโทรศัพท์ของคุณในรายการการเข้าถึงบนเราเตอร์ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้งบนโทรศัพท์ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้เราเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้ว

สำหรับปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ

 • หลังจากที่คุณพยายามเชื่อมต่อกับฮอตสปอต Wi‑Fi ให้เปิดเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูว่า มีสิ่งอื่นที่คุณจำเป็นต้องทำหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ฮอตสปอต Wi‑Fi สาธารณะบางแห่งจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ หรือยอมรับเงื่อนไขการใช้งานก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้
 • รอสักครู่ และลองอีกครั้งหากตำแหน่งที่คุณอยู่มีการใช้งานมาก บางฮอตสปอตมีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อในแต่ละครั้ง