ใช้ตารางนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Windows Movie Maker หรือ Windows Live Movie Maker ที่เหมาะกับระบบของคุณ ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ
รุ่นของ Movie Maker 
วิธีการดาวน์โหลด
Windows 8.1
Windows 8 และ
Windows 7
Windows Movie Maker 2012
ดาวน์โหลดทันที

หมายเหตุ: Movie Maker รวมอยู่ในชุดโปรแกรม Windows Essentials 2012
Windows 8.1 และ Windows RT
ไม่ระบุ
Windows Movie Maker ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows RT 8.1 และ Windows RT ได้


    
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14220 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม