วิธีใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกล

นำไปใช้กับ: Windows 8.1Windows RT 8.1

คุณสามารถใช้พีซีเครื่องใดก็ได้แล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีอีกเครื่องซึ่งอยู่ต่างสถานที่ (พีซีระยะไกล) ด้วยโปรแกรมเดสก์ท็อประยะไกลจาก Windows Store ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พีซีที่บ้านแล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีในที่ทำงาน และใช้แอป ไฟล์ และทรัพยากรบนเครือข่ายทั้งหมดเหมือนกับว่าคุณใช้งานพีซีในที่ทำงานของคุณอยู่