ข้อผิดพลาด C00D11D2 ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

สิ่งที่ต้องลอง

 • หากไฟล์กำลังทำงานอยู่ ให้ปิดไฟล์ แล้วลองอีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หรือ ไฟล์ จากนั้นลองอีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี จากนั้นลองอีกครั้ง
 • หากคุณพยายามที่จะริพแทร็คจากซีดีลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ จากนั้นลองอีกครั้ง หากยังคงพบปัญหาอยู่ ให้ลองริพโฟลเดอร์อื่น
  • ในการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บแทร็คที่ริพ
   1. โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Window Media Player ที่คุณใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเลือก จัดระเบียบ แล้วเลือก ตัวเลือก หรือเลือกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของแท็บ ริพ จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม
   2. เลือกแท็บ ริพเพลง จากนั้นเลือก เปลี่ยน
   3. เลือกโฟลเดอร์อื่นที่จะใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์สื่อดิจิตอลของคุณ จากนั้นเลือก ตกลง หรือเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นเลือก ตกลง
 • หากคุณพยายามที่จะเปิดถ้าคุณพยายามจะเปิดรายการที่จะเล่นที่เก็บอยู่ในไดรฟ์เครือข่าย (เช่น ในฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น) และรายการต่างๆ ในรายการที่จะเล่นก็เก็บอยู่ในไดรฟ์เครือข่ายเช่นกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ Windows Explorer ให้ย้ายรายการในรายการที่จะเล่น (หมายถึงไฟล์ที่รายการที่จะเล่นอ้างถึง) จากไดรฟ์เครือข่ายไปยังไดรฟ์ภายในเครื่อง (เช่น ฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง)
  • ถ้าใช้ Windows Media Player ให้สร้างรายการที่จะเล่นรายการใหม่ซึ่งมีรายการต่างๆ เหมือนกับรายการที่จะเล่นรายการเก่า แต่ให้เก็บรายการที่จะเล่นรายการใหม่นั้นไว้ในไดรฟ์ภายในเครื่อง แทนที่จะเป็นไดรฟ์เครือข่าย

   ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่จะเล่นจะถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ 'รายการที่จะเล่นของฉัน' โดยปกติโฟลเดอร์ 'รายการที่จะเล่นของฉัน' จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณเก็บแทร็กที่ริพจากซีดี เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่คุณเก็บรายการที่จะเล่น คุณอาจต้องเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บแทร็กที่ริพ (ดูขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15031 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม