ข้อผิดพลาด C00D1179 ของ Windows Media Player

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด C00D1179 หรือ C00D1236 ขณะใช้ Windows Media Player เนื่องจากไม่สามารถซิงค์ไฟล์กับอุปกรณ์ของคุณได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และมีวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้

  • ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ คุณอาจต้องดูข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่
  • ในบางกรณี ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพยายามจะซิงค์ไฟล์ที่ซ่อนไว้กับอุปกรณ์ คุณสามารถเอาไฟล์ออกจากรายการที่จะซิงค์ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟล์เพื่อไม่ให้ไฟล์ดังกล่าวถูกซ่อนไว้ วิธีการมีดังนี้
    1. ใน Player ให้กด (หรือคลิกขวา) ที่ไฟล์ค้างไว้ จากนั้นเลือก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์
    2. กด (หรือคลิกขวา) ค้างที่ไฟล์ แล้วเลือก คุณสมบัติ
    3. เลือกแท็บ ทั่วไป แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15032 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม