ข้อผิดพลาด C00D10BA ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้ โดยปกติแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าการเชื่อมโยงจากรายการในไลบรารี Player ไปยังไฟล์สื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้การได้ รายการในไลบรารี Player คือการเชื่อมโยงไปยังไฟล์สื่อดิจิตอลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไดรฟ์เครือข่าย การ์ดเก็บข้อมูลแบบถอดได้ อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ลิงค์อาจใช้การไม่ได้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ชั่วคราวจากแคชของอินเทอร์เน็ต (เช่น ไฟล์จากโฟลเดอร์ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) ถูกเพิ่มลงในไลบรารี Player และมีการลบไฟล์ดังกล่าวออกในภายหลัง
  • การเชื่อมโยงไปยังไฟล์สื่อดิจิตอลถูกเพิ่มลงในไลบรารี Player และมีการลบไฟล์ดังกล่าวออกในภายหลัง

สิ่งที่ต้องลอง

ซ่อมแซมการเชื่อมโยง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณย้ายหรือลบไฟล์ออกไป ให้นำไฟล์ดังกล่าวกลับไปไว้ยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม
  • ค้นหารายการในไลบรารี Player หรือบานหน้าต่างรายการ เลือกไอคอนสีนํ้าเงินที่อยู่ข้างรายการนั้น แล้วเลือก เรียกดูรายการนี้ จากนั้นระบุไฟล์ดังกล่าว

ลบการเชื่อมโยง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ค้นหารายการในไลบรารี Player หรือบานหน้าต่างรายการ เลือกไอคอนสีนํ้าเงินที่อยู่ข้างรายการนั้น แล้วเลือก เอารายการนี้ออก
  • กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่รายการในไลบรารีของ Player แล้วเลือก ลบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15034 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม