ข้อผิดพลาด C00D1197 ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้

สิ่งที่ต้องลอง

 • ตรวจสอบว่ามีการย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบไฟล์ดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
 • หากคุณกำลังพยายามใช้ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นจึงลองอีกครั้ง
 • หากคุณใส่ Uniform Resource Locator (URL) ในกล่องโต้ตอบ 'เปิด URL' ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์สะกดอย่างถูกต้องและเส้นทางไปยังไฟล์ดังกล่าวถูกต้องเช่นกัน
 • หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้เมื่อคลิกการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวใช้งานได้
 • ลองอีกครั้งในภายหลัง เซิร์ฟเวอร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (เช่น เซิร์ฟเวอร์อาจไม่ว่างหรือออฟไลน์อยู่)
 • หากคุณกำลังพยายามใช้ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ให้เปิดใช้โพรโทคอลเครือข่ายทั้งหมดใน Player แล้วลองอีกครั้ง
  • เมื่อต้องการเปิดใช้โพรโทคอลเครือข่ายทั้งหมด
   1. เลือก จัดระเบียบ จากนั้นเลือก ตัวเลือก
   2. เลือกแท็บ เครือข่าย
   3. ภายใต้ โพรโทคอลสำหรับ URL ของ MMS หรือ โพรโทคอลการสตรีมข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของโพรโทคอลทั้งหมด
 • ถ้าคุณยังคงไม่สามารถใช้ไฟล์ได้หลังจากเปิดใช้งานโพรโทคอลเครือข่ายทั้งหมดใน Player แล้ว ให้ติดต่อผู้ให้บริการเว็บเพจนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการย้อนโพรโทคอลไว้แล้วอย่างถูกต้อง (เช่น คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โพรโทคอล MMS แต่เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถย้อนกลับไปยังโพรโทคอล HTTP เพื่อนำเสนอเนื้อหาได้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้อนโพรโทคอล ให้ไปที่เว็บเพจเกี่ยวกับ ข้อมูลไฟร์วอลล์ บนเว็บไซต์ Microsoft
 • หากคุณกำลังพยายามใช้ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกต้อง
  • เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
   1. โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Media Player ที่คุณใช้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการเลือก จัดระเบียบ จากนั้นเลือก ตัวเลือก หรือเลือกลูกศรลงด้านล่างแท็บ กำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม
   2. เลือกแท็บ เครือข่าย
   3. ภายใต้ การตั้งค่าพร็อกซีสำหรับการสตรีมข้อมูล ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15036 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม