ข้อผิดพลาด C00D11B1 ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเล่นไฟล์ได้

สิ่งที่ต้องลอง

 • ใช้ Windows Update หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงดังกล่าว เพื่อดูว่าไดรฟ์เวอร์ที่อัปเดตมีให้ใช้งานได้หรือไม่
 • ใช้ ตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เสียงของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เสียงของคุณ

 1. ค้นหา ตัวจัดการอุปกรณ์ ในพีซีของคุณ แล้วเปิดขึ้น
 2. ขยาย Sound, video and game controllers แล้วค้นหาชื่ออุปกรณ์เสียงของคุณ
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากอุปกรณ์เสียงของคุณมีในรายการแต่ไอคอนของอุปกรณ์เสียงดังกล่าวมี "X" สีแดงอยู่ แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกปิดใช้งาน หากต้องการเปิด ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ไอคอน จากนั้น เลือก เปิดใช้งาน
  • หากอุปกรณ์เสียงของคุณไม่มีในรายการ ให้ขยาย อุปกรณ์อื่นๆ หรือ อุปกรณ์ของระบบ และหาก Multimedia Audio Controller ปรากฏในรายการ ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ไอคอนนั้น จากนั้นเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อค้นหาและติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมดังกล่าว
  • หากคุณไม่สามารถค้นหาและติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • หากคุณไม่มีอุปกรณ์เสียงติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์เสียง แล้วลองเล่นไฟล์อีกครั้ง สำหรับรายละเอียด ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงของคุณ
 • ถ้าคุณกำลังพยายามเล่นไฟล์บนอินเทอร์เน็ต ให้ลองอีกครั้งในภายหลัง เซิร์ฟเวอร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวหรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
 • หากคุณกำลังพยายามเล่นไฟล์ MP3 ที่มีส่วนหัว ID3 แบบบีบอัด ให้สร้างสำเนาของไฟล์นั้น แล้วใช้โปรแกรมแก้ไขแท็ก ID3 ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เพื่อเอาส่วนหัว ID3 ของไฟล์ดังกล่าวออกหรือตั้งค่าใหม่

  ส่วนหัว ID3 เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลอัลบั้มของเพลง (เช่น ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม และประเภท) บางครั้งข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า แท็ก หลังจากที่คุณเอาส่วนหัว ID3 ออกแล้ว Windows Media Player ควรจะเล่นไฟล์ MP3 ได้

ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าไฟล์อาจเสียหาย

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15042 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม