ข้อผิดพลาด C00D1199 ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเล่นไฟล์ได้ ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

สิ่งที่ต้องลอง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดไฟล์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Player สำหรับรายการชนิดไฟล์ (รูปแบบ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Windows Medi Player ให้ดูที่หัวข้อ "ชนิดไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน"
 • หากชนิดไฟล์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Player ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปลงสัญญาณที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์นั้นติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ ตัวแปลงสัญญาณบางรายการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย
 • ลองเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงออกที่สัมพันธ์กับ Player
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงออก
   1. เลือก จัดระเบียบ จากนั้นเลือก ตัวเลือก
   2. เลือกแท็บ อุปกรณ์ แล้วคลิกสองครั้งที่ ลำโพง
   3. ในกล่อง เลือกอุปกรณ์เสียง ให้เลือกการ์ดเสียงหรือตัวควบคุมเสียงแบบอื่น
 • หากชนิดไฟล์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Player ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังพยายามเล่นไฟล์นั้นในลักษณะที่ Player ให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลากไฟล์ดีวีดีที่มีส่วนขยายของไฟล์เป็น .vob จากดีวีดีไปยังไอคอน Windows Media Player หรือเปิดไฟล์ .vob ด้วยการเลือก เปิด บนเมนู ไฟล์ ได้
 • ถ้าคุณกำลังพยายามเล่นไฟล์ที่มีหลายส่วน ให้ใช้โปรแกรมอ่านข่าวสารหรือโปรแกรมอื่นเพื่อรวมไฟล์ แล้วลองอีกครั้ง

ชนิดไฟล์ที่ชนิดไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดไฟล์ (รูปแบบ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Windows Media Player

ถ้าคุณไม่สามารถใช้ไฟล์ที่อยู่ในตารางนี้ได้ ไฟล์นั้นอาจถูกเข้ารหัสด้วยตัวแปลงสัญญาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Windows Media Player

ชนิดไฟล์ (รูปแบบ) ส่วนขยายของไฟล์

ไฟล์ 3GPP

.3gp, .3gpp, .3g2 และ .3gp2

ไฟล์เสียง Audio Data Transport Stream (ADTS)

.adts และ .adt

ไฟล์เสียง AU

.au และ .snd

ไฟล์เสียง Audio Interchange File Format (AIFF)

.aif, .aifc และ .aiff

ไฟล์ AVCHD

.m2ts, .m2t และ .mts

ดิสก์ซีดีเพลง

.cda

ดิสก์ดีวีดีวิดีโอ

.vob

ไฟล์รูปภาพ JPEG

.jpg

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash

.swf

รายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Microsoft

.dvr-ms, .wtv

ไฟล์เสียง MP3

.mp3 และ .m3u

ไฟล์วิดีโอ MPEG

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mp2v, .mpv2, .mp4, .mp4v, .m4v, .m4a และ .mov

ไฟล์ MPEG-2 TS

.tts และ .ts

ไฟล์เสียง Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

.mid, .midi และ .rmi

ไฟล์เสียงและวิดีโอของ Windows

.avi และ .wav

ไฟล์เสียงและวิดีโอของ Windows Media

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmp, .wmv, .wmx, .wpl และ .wvx

ไฟล์สกินของ Windows Media Player

.wmz

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15043 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม