โปรแกรมอ่านของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย


ฉันจะเปิดไฟล์ได้อย่างไร
ฉันจะทำให้ไฟล์ PDF, XPS หรือ TIFF เปิดในโปรแกรมอ่านตามค่าเริมต้นได้อย่างไร
ฉันจะสลับระหว่างไฟล์ที่เปิดอยู่ได้อย่างไร
ฉันจะดูไฟล์สองไฟล์แบบเคียงข้างกันได้อย่างไร
ฉันจะพิมพ์ไฟล์ได้อย่างไร
ฉันจะไปยังหน้าที่ต้องการในไฟล์ได้อย่างไร
ฉันจะย่อหรือขยายได้อย่างไร
ฉันจะเปลี่ยนเค้าโครงเอกสารได้อย่างไร
ฉันจะเพิ่มบันทึกย่อหรือเน้นข้อความได้อย่างไร
ฉันจะคัดลอกข้อความได้อย่างไร
ฉันจะบันทึกไฟล์ได้อย่างไร
ฉันจะปิดไฟล์ได้อย่างไร
ฉันจะปิดโปรแกรมอ่านได้อย่างไร
แป้นพิมพ์ลัดที่ฉันสามารถใช้กับโปรแกรมอ่านมีอะไรบ้าง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15044 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม