ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงในครึ่งปีแรกของปี 2016


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

สร้างเมื่อ 20 มกราคม 2016

ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2016 ต่อไปนี้คือรายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ หากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉบับสมบูรณ์พร้อมเส้นเวลานโยบายวงจรการใช้งาน โปรดค้นหาในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งานการสนับสนุน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี Microsoft ของคุณ หากคุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดไปที่ เว็บไซต์ติดต่อ Microsoft

Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุน: การสนับสนุน Service Pack เหล่านี้จะถูกยกเลิกภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้าโยกย้ายไปใช้ Service Pack ถัดไปเพื่อให้สามารถรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและมีสิทธิ์รับตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 Services Pack ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


12 มกราคม 2016
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Mac12 กรกฎาคม 2016


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็น Service Pack ใดจะหมายถึงเวอร์ชัน Manufacturing (RTM) หรือ Service Pack 0 (SP0) ซึ่งเวอร์ชันเหล่านี้จะหมดอายุลงเมื่อ Service Pack 1 ได้รับการออกเผยแพร่ภายใน 12 หรือ 24 เดือนนับจากวันที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ Service Pack เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โปรดอัปเดต RTM/SP0 เป็น Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน

การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลาภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีและมาพร้อมกับการอัปเดตด้านความปลอดภัยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการอัปเดตและการสนับสนุนที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยแบบมีค่าใช้จ่าย นอกจานี้ Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา

 การย้ายผลิตภัณฑ์จากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนแบบยืดเวลา วันที่มีผล
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 with GPS Locator
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync for Mac 2011
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


12 มกราคม 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III for PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Lync Server 2010 Group Chat Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


12 เมษายน 2016
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

10 กรกฎาคม 2016
Microsoft Project Server 2010  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


12 กรกฎาคม 2016


การย้ายผลิตภัณฑ์หลักไปยังการสิ้นสุดการสนับสนุน: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการสนับสนุนภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ จะไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆ สำหรับการอัปเดตด้านความปลอดภัย การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย ตัวเลือกการสนับสนุนช่วยเหลือแบบชำระเงินหรือฟรี หรือการอัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์อีกต่อไป

 ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


12 มกราคม 2016
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition academic license Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service


12 เมษายน 2016
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

12 กรกฎาคม 2016
  

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี