การฉายภาพไปยังจอแสดงผลแบบไร้สายด้วย Miracast

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

Miracast คือเทคโนโลยีไร้สายที่พีซีใช้ในการฉายภาพหน้าจอไปยังทีวี โปรเจคเตอร์ และเครื่องเล่นสื่อแบบสตรีมที่รองรับ Miracast ด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังทำในพีซี นำเสนอการแสดงภาพนิ่ง หรือแม้แต่เล่นเกมโปรดบนหน้าจอขนาดใหญ่

 

การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม

ถ้าพีซีของคุณมาพร้อมกับ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 และจอแสดงผลแบบไร้สายของคุณรองรับ Miracast คุณก็สามารถเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายดังกล่าวไว้ที่พีซีของคุณเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มการฉายภาพได้ทันที
 
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีจาก Windows รุ่นเก่า คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณรองรับ Miracast และพร้อมสำหรับการฉายภาพ นอกจากนี้ ถ้าจอแสดงผลที่คุณจะฉายภาพไม่รองรับ Miracast คุณจะต้องตั้งค่าจอแสดงผลดังกล่าวด้วยการเพิ่มชุดฮาร์ดแวร์พิเศษก่อนจึงจะเริ่มการฉายภาพได้
 


การเพิ่มจอแสดงผลเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อพีซีและจอแสดงผลของคุณพร้อมสำหรับการฉายภาพแล้ว คุณจะต้องเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายในพีซีของคุณ อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องอยู่ภายในรัศมีทำการ กล่าวคือต้องอยู่ภายในห้องเดียวกัน
 

เมื่อต้องการเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายที่พีซีของคุณ

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)
 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย
 3. เลือกจอแสดงผลแบบไร้สายในรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 

การฉายภาพหน้าจอของคุณไปที่จอแสดงผลแบบไร้สาย

หลังจากเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายกับพีซีของคุณแล้ว คุณสามารถฉายภาพหน้าจอของคุณไปที่จอแสดงผลแบบไร้สาย และเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในแต่ละหน้าจอได้

 

 

เมื่อต้องการฉายภาพหน้าจอของคุณ

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)
 2. แตะหรือคลิก ฉายภาพหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิกจอแสดงผลแบบไร้สายที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่คุณเห็นในแต่ละหน้าจอ

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)
 2. แตะหรือคลิก ฉายภาพหน้าจอ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น คุณจะเห็นทุกอย่างในพีซี (เมื่อคุณเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ)
  • ทำสำเนา คุณจะเห็นสิ่งเดียวกันในทั้งสองหน้าจอ
  • ขยาย คุณจะเห็นทุกอย่างกระจายอยู่ในทั้งสองหน้าจอ และคุณสามารถลากและย้ายรายการระหว่างหน้าจอทั้งสอง
  • เฉพาะหน้าจอที่สอง คุณจะเห็นทุกอย่างในหน้าจอที่เชื่อมต่อ อีกหน้าจอหนึ่งของคุณจะเป็นจอว่าง

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากจอแสดงผลแบบไร้สาย

ถ้าคุณย้ายพีซีของคุณออกไปนอกรัศมีทำการของจอแสดงผลแบบไร้สาย (เช่น ไปยังห้องอื่น) หรือถ้าคุณทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต อุปกรณ์ทั้งสองจะยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างกัน คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายด้วยตนเองได้เช่นกัน
 
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)
 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การแก้ไขปัญหา

คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ รวมถึงเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับจอแสดงผลแบบไร้สายหรืออะแดปเตอร์ Miracast เมื่อต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอะแดปเตอร์หรือจอแสดงผลแบบไร้สาย ให้ไปที่ส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ผู้ผลิต ค้นหาอุปกรณ์เฉพาะของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบ Windows Store เพื่อดูว่ามีแอปจากผู้ผลิตจอแสดงผลแบบไร้สายหรืออะแดปเตอร์ Miracast ที่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วหรือไม่
 
ต่อไปนี้คือขั้นตอนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่คุณลองทำได้ถ้ายังคงพบปัญหาอยู่