การแสดง ซ่อน หรือปรับขนาดไอคอนเดสก์ท็อป

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1Windows 10

ต่อไปนี้คือวิธีการแสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนขนาดไอคอนใน Windows

หากต้องการแสดง หรือซ่อนไอคอนเดสก์ท็อป

คลิกขวา (หรือกดค้าง) ที่เดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง จากนั้น เลือก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป เพื่อเพิ่ม หรือลบเครื่องหมาย


หากต้องการปรับขนาดไอคอนเดสก์ท็อป

คลิกขวา (หรือกดค้าง) ที่เดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง จากนั้น เลือก ไอคอนจนาดใหญ่ ไอคอนขนาดกลาง หรือ ไอคอนขนาดเล็ก