มี DirectX รุ่นใดอยู่ในพีซีของคุณ

DirectX คือชุดเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกมต่างๆ ของ Windows จำเป็นต้องใช้ ถ้าพีซีของคุณไม่ได้ติดตั้ง DirectX รุ่นที่ถูกต้อง (กล่องผลิตภัณฑ์ควรระบุว่าคุณต้องใช้รุ่นใด) เกมของคุณอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า DirectX ที่อยู่บนพีซีของคุณเป็นรุ่นใดโดยใช้เครื่องมือวินิจฉัย DirectX

  1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วพิมพ์คำว่า dxdiag ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter
  2. ในเครื่องมือวินิจฉัย DirectX ให้เลือกแท็บ ระบบ จาก นั้นให้ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ DirectX ใต้ ข้อมูลระบบ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15061 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)