ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงในครึ่งปีหลังของปี 2015


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

สร้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2015

ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2015 ต่อไปนี้คือรายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ หากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉบับสมบูรณ์พร้อมเส้นเวลานโยบายวงจรการใช้งาน โปรดค้นหาในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งานการสนับสนุน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี Microsoft ของคุณ หากคุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดไปที่ เว็บไซต์ติดต่อ Microsoft

Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุน: การสนับสนุน Service Pack เหล่านี้จะถูกยกเลิกภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้าโยกย้ายไปใช้ Service Pack ถัดไปเพื่อให้สามารถรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและมีสิทธิ์รับตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 Services Pack ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
 Microsoft Dynamics GP 201314 กรกฎาคม 2015
 Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 114 กรกฎาคม 2015
 Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 113 ตุลาคม 2015
 Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 313 ตุลาคม 2015 
 Microsoft Dynamics Retail Management System 2.0 Service Pack 413 ตุลาคม 2015
 Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 113 ตุลาคม 2015
 Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 313 ตุลาคม 2015
 Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 213 ตุลาคม 2015
 Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 231 ธันวาคม 2015
 Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 331 ธันวาคม 2015


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็น Service Pack ใดจะหมายถึงเวอร์ชัน Manufacturing (RTM) หรือ Service Pack 0 (SP0) ซึ่งเวอร์ชันเหล่านี้จะหมดอายุลงเมื่อ Service Pack 1 ได้รับการออกเผยแพร่ภายใน 12 หรือ 24 เดือนนับจากวันที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ Service Pack เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โปรดอัปเดต RTM/SP0 เป็น Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน

การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลาภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีและมาพร้อมกับการอัปเดตด้านความปลอดภัยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการอัปเดตและการสนับสนุนที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยแบบมีค่าใช้จ่าย นอกจานี้ Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา

การย้ายผลิตภัณฑ์จากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนแบบยืดเวลาวันที่มีผล
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.6 for Windows Desktops

14 กรกฎาคม 2015
Microsoft System Center Service Manager 201014 กรกฎาคม 2015
Microsoft Visual Basic 2010 Express
Microsoft Visual C# 2010 Express
Microsoft Visual C++ 2010 Express
Microsoft Visual Studio 2010 Premium
Microsoft Visual Studio 2010 Professional
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
Microsoft Visual Studio Team Agents 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
Microsoft Visual Web Developer 2010 Express

14 กรกฎาคม 2015
Microsoft Dynamics GP 2010
Microsoft Dynamics GP 2010 R2
13 ตุลาคม 2015
Microsoft Office Home and Business 2010
Microsoft Office Home and Student 2010
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Office Professional Academic 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
Microsoft Office Standard 201013 ตุลาคม 2015
Microsoft Project Server 201013 ตุลาคม 2015
Microsoft SharePoint Server 201013 ตุลาคม 2015
  

การย้ายผลิตภัณฑ์หลักไปยังการสิ้นสุดการสนับสนุน: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการสนับสนุนภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ จะไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆ สำหรับการอัปเดตด้านความปลอดภัย การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย ตัวเลือกการสนับสนุนช่วยเหลือแบบชำระเงินหรือฟรี หรือการอัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์อีกต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
Microsoft Forefront Client Security 14 กรกฎาคม 2015
Microsoft MapPoint 201314 กรกฎาคม 2015
Microsoft Streets & Trips 2013
Microsoft Streets & Trips 2013 GPS Locator
14 กรกฎาคม 2015
Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
14 กรกฎาคม 2015
 Communicator 200513 ตุลาคม 2015
 Microsoft Office Small Business Accounting 200613 ตุลาคม 2015
Microsoft Speech Server 2004 R2 Enterprise Edition
Microsoft Speech Server 2004 R2 Standard Edition
13 ตุลาคม 2015
Microsoft Antigen 9.0 for Exchange
Microsoft Antigen Enterprise Manager 9.0
Microsoft Antigen for Exchange
Microsoft Antigen for SMTP Gateways
Microsoft Antigen Spam Manager


31 ธันวาคม 2015
Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server
Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint
Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
Microsoft Forefront Security for SharePoint
Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3
Microsoft Forefront Threat Management Gateway Web Protection Services31 ธันวาคม 2015


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี