การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows Media Player

ใน Windows Media Player คุณสามารถเล่นซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูลที่ประกอบด้วยไฟล์เพลงหรือวิดีโอ (เรียกว่าซีดีสื่อ) ได้ นอกจากนี้คุณสามารถเล่นวิดีโอซีดี (วีซีดี), ที่คล้ายกับดีวีดี แม้ว่าคุณภาพวิดีโอจะไม่สูง

หากคุณมีไดรฟ์ดีวีดีและตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อเล่นดิสก์วิดีโอดีวีดีได้ นี่เป็นชนิดของดีวีดีที่ใช้ในการบันทึกภาพยนตร์ หากคุณพบข้อผิดพลาดระบุว่าคุณไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดี ให้เลือก วิธีใช้เว็บ ในกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูวิธีการรับตัวถอดรหัส

หากต้องการเล่นซีดีหรือดีวีดี

  1. ใส่แผ่นดิสก์ที่คุณต้องการเล่นลงในไดรฟ์

    โดยทั่วไปเป็น ดิสก์จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าดิสก์ไม่เล่น หรือหากคุณต้องการเล่นดิสก์ที่ใส่ไปแล้ว ให้เปิด Windows Media Player จากนั้น ในไลบรารีของ Player ให้เลือกชื่อดิสก์ในบานหน้าต่างการนำทาง
  2. หากคุณใส่ดีวีดี ให้เลือกชื่อเรื่องหรือชื่อตอนในดีวีดี


หากคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณ หรือคุณต้องมีตัวถอดรหัสดีวีดี แสดงว่าคุณอาจกำลังพยายามที่จะเล่น เขียน หรือซิงค์ไฟล์ที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณที่ Windows หรือโปรแกรมเล่นไม่ได้รองรับตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย