ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด C00D11DF ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเล่นไฟล์หลายไฟล์ในรายการที่จะเล่น เมื่อต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแต่ละอย่าง ให้คลิกไอคอนที่อยู่ติดกับแต่ละไฟล์ที่มีปัญหา

บางครั้งคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ถ้าอุปกรณ์เสียงของคุณมีปัญหา เช่น การ์ดเสียงหรือตัวควบคุมเสียง ถ้ามีปัญหาดังกล่าว คุณอาจลองทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ตรวจสอบ Windows Update ว่ามีการอัปเดตสำหรับการ์ดแสดงผลหรือไม่ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือพีซีของคุณเพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่มีการอัปเดต
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าและเสียบสายอุปกรณ์เสียง (เช่น ลำโพง) ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูคำแนะนำ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15068 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

Windows 7

คำติชม