ข้อผิดพลาด C00D1198 ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโฮสต์เนื้อหาที่คุณต้องการเล่น

สิ่งที่ต้องลอง

  • หากคุณป้อนที่อยู่ Uniform Resource Locator (URL) ในกล่องโต้ตอบ เปิด URL ให้ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์สะกดอย่างถูกต้องและเส้นทางไปยังไฟล์ดังกล่าวถูกต้องเช่นกัน แล้วจึงลองอีกครั้ง ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ การเชื่อมโยงนั้นอาจใช้ไม่ได้
  • ลองอีกครั้งในภายหลัง เซิร์ฟเวอร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (เช่น เซิร์ฟเวอร์อาจไม่ว่างหรือออฟไลน์อยู่)
  • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Windows Media Player ถูกต้องหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  1. โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Media Player ที่คุณใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเลือก จัดระเบียบ แล้วเลือก ตัวเลือก หรือเลือกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของแท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม
  2. เลือกแท็บ เครือข่าย
  3. ภายใต้ การตั้งค่าพร็อกซีสำหรับการสตรีมข้อมูล ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15069 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม