ข้อผิดพลาด C00D119A ของ Windows Media Player

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะใช้ Windows Media Player ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อผิดพลาดนี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15071 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม