ข้อผิดพลาด C00D0FCF ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเล่นหรือซิงค์ไฟล์ได้

สิ่งที่ต้องลอง

  • ปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจกำลังใช้ไฟล์นั้น แล้วลองอีกครั้ง
  • ถ้ากำลังดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ให้รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น แล้วจึงเล่นไฟล์นั้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15072 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม