ข้อผิดพลาด C00D116A ของ Windows Media Player

Windows Media Player ไม่สามารถเล่นส่วนวิดีโอของดีวีดีได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะ

  • โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณเก่าเกินไป
  • พีซีของคุณไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้
  • ฮาร์ดแวร์ของพีซีสำหรับเล่นดีวีดีไม่ตรงตามความต้องการของระบบ

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้

  • เล่นดีวีดีแผ่นอื่นเพื่อดูว่ามีปัญหากับดิสก์แผ่นนั้นหรือไม่ หากเกิดปัญหากับดีวีดีเพียงแผ่นเดียว แสดงว่าดิสก์แผ่นนั้นอาจเสียหาย
  • อัปเดตโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดแสดงผลของคุณด้วยการตรวจสอบ Windows Update ว่ามีการอัปเดตสำหรับการ์ดแสดงผลหรือไม่ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือพีซีของคุณเพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่มีการอัปเดต
  • หากคุณใช้ Windows Vista ให้ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์แสดงผลของคุณสนับสนุน Windows Display Driver Model (WDDM) หรือไม่ หากฮาร์ดแวร์แสดงผลไม่ได้รับการสนับสนุน คุณอาจต้องปรับรุ่นการ์ดแสดงผลของคุณ หากคุณไม่ทราบว่ามีการติดตั้งฮาร์ดแวร์แสดงผลไว้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ (ตัวถอดรหัส MPEG-2) ในพีซีของคุณแล้ว
  • ลดความละเอียดหน้าจอพีซีของคุณให้ต่ำลงจนถึงการตั้งค่าระดับตํ่าสุดที่มีอยู่ รวมถึงลดการตั้งค่าคุณภาพสีของพีซีให้ต่ำลงด้วย เช่น ปานกลาง (16 บิต)
  • พิจารณาเพิ่ม RAM ให้แก่พีซีหรือปรับรุ่นการ์ดแสดงผลหรือตัวประมวลผลของคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15077 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม