ข้อผิดพลาด C00D0FD6 ของ Windows Media Player

ปิด Windows Media Player ไม่ถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากปลั๊กอินเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นทั้งหมดได้ถูกปิดใช้งานแล้ว

สิ่งที่ต้องลอง

แก้ไขปัญหาของปลั๊กอิน


 1. เลือกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ ปลั๊กอิน จากนั้นเลือกปลั๊กอินที่มีเครื่องหมายถูกถัดจากชื่อ

  การทำเช่นนี้จะเป็นการปิดปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นทั้งหมด หากเมนู เครื่องมือ ไม่ปรากฏให้เห็น ให้กด Ctrl + M เพื่อแสดงแถบเมนู
 2. เลือกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ ปลั๊กอิน จากนั้นเลือกหนึ่งในปลั๊กอิน

  ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานปลั๊กอิน
 3. เล่นเนื้อหาเดียวกันกับที่คุณกำลังเล่นเมื่อ Player ปิดใช้งานอย่างไม่คาดคิด
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หาก Player ปิดใช้งานอย่างไม่คาดคิด ให้เลือกเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือก แล้วเลือกแท็บ ปลั๊กอิน เลือกปลั๊กอินตัวสุดท้ายที่คุณเปิดใช้งาน จากนั้นเลือก ลบ
  • หาก Player ไม่ปิดอย่างไม่คาดคิด ให้เปิดใช้งานอีกปลั๊กอินหนึ่ง จากนั้น ทำซํ้าขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าคุณระบุได้ว่าปลั๊กอินเสียหาย หรือเข้ากันไม่ได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15079 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

Windows 7

คำติชม