ข้อผิดพลาด C00D1163 ของ Windows Media Player

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นกับการป้องกันการทำสำเนาดิจิตอลระหว่างดีวีดีไดรฟ์ ตัวถอดรหัส และการ์ดแสดงผลของคุณ

ในบางกรณี คุณอาจแก้ไขปัญหาได้ด้วยการอัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับการ์ดแสดงผลของคุณ วิธีการมีดังนี้

  • ตรวจสอบ Windows Update ว่ามีการอัปเดตสำหรับการ์ดแสดงผลหรือไม่ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือพีซีของคุณเพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่มีการอัปเดต

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อต้องการเล่นดีวีดี คุณจะต้องมีดีวีดีรอมไดรฟ์และตัวถอดรหัสดีวีดีที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ติดตั้งอยู่ในพีซีของคุณ ถ้าไม่มี คำสั่งและตัวเลือกของดีวีดีจะไม่ปรากฏใน Player และคุณจะไม่สามารถเล่นดีวีดีได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15080 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม