เปิดใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8.1

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้

หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows คือ รหัส 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8.1 ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

หมายเลขผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

หากไม่มีคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 

: คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณควรอยู่ในอีเมลยืนยันที่คุณได้รับหลังจากซื้อ Windows ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของพีซีของคุณ หรือบนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่ด้านหลังหรือใต้พีซีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows และวิธีค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับสำเนา Windows ที่อยู่บนพีซีของคุณที่ ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ