การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP

TCP/IP กำหนดวิธีการที่พีซีของคุณสื่อสารกับพีซีเครื่องอื่น

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการการตั้งค่า TCP/IP เราแนะนำให้ใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) อัตโนมัติ DHCP จะกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ หากเครือข่ายของคุณรองรับ หากคุณใช้ DHCP คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP หากคุณย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังตำแหน่งอื่น และ DHCP ไม่ต้องการให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่า TCP/IP ด้วยตัวคุณเอง เช่น Domain Name System (DNS) และ Windows Internet Name Service (WINS) เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่น ๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ใน Windows 10 ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ที่ด้านบนสุดของรายการ
  • ใน Windows 8.1 ให้เลือกปุ่ม เริ่ม เริ่มพิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ในรายการ
  • ใน Windows 7 ให้เปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยเลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นเลือก คุณสมบัติ หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 3. เลือกแท็บ เครือข่าย ภายใต้ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ เลือก อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 6 (TCP/IPv6) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 4. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IPv4 IP ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้อยู่ IP ต่อไปนี้, จากนั้น ใน ที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์ และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้ป้อนการตั้งค่าที่อยู่ IP
 5. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ IPv6 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IPv6 โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้อยู่ IPv6 ต่อไปนี้ จากนั้น ใน ที่อยู่ IPv6 ความยาว Subnet Prefix และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้ป้อนการตั้งค่าที่อยู่ IP
 6. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้เลือก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ จากนั้น ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้อง และ เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง ให้ป้อนอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง
 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS, WINS และ IP ขั้นสูง ให้เลือก ขั้นสูง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15089 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม