การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP กำหนดวิธีการที่พีซีของคุณสื่อสารกับพีซีเครื่องอื่น

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการการตั้งค่า TCP/IP เราแนะนำให้ใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) อัตโนมัติ DHCP จะกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ หากเครือข่ายของคุณรองรับ หากคุณใช้ DHCP คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP หากคุณย้ายพีซีของคุณไปยังตำแหน่งอื่น และ DHCP ไม่ต้องการให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่า TCP/IP ด้วยตัวคุณเอง เช่น Domain Name System (DNS) และ Windows Internet Name Service (WINS)

Windows 10


เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ

 1. เลือก เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ให้เลือก Wi-Fi > จัดการเครือข่ายที่รู้จัก เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
  • สำหรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต เลือก อีเทอร์เน็ต แล้ลวเลือกเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่คุณเชื่อมต่ออยู่ 
 3. ภายใต้ การกำหนด IP เลือก แก้ไข
 4. ภายใต้ แก้ไขการตั้งค่า IP เลือก อัตโนมัติ (DHCP) หรือ ด้วยตนเอง
  • เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ (DHCP) เราเตอร์ของคุณหรือจุดเข้าใช้งานอื่นๆ (แนะนำ) จะกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และการตั้งค่าที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อคุณเลือก ด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้
 5. เมื่อเสร็จ ให้เลือก บันทึก