ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

นำไปใช้กับ: Windows 7

วิธีในการรับ SP1 ที่เราแนะนำ (ที่ง่ายที่สุด) คือการเปิดการอัปเดตอัตโนมัติใน Windows Update ในแผงควบคุมแล้วรอให้ Windows 7 แจ้งคุณว่า SP1 พร้อมสำหรับติดตั้งแล้ว จะใช้เวลาติดตั้งประมาณ 30 นาที จากนั้นคุณจะต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในระหว่างการติดตั้ง

เพื่อตรวจสอบว่า Windows 7 SP1 ติดตั้งในพีซีของคุณแล้วหรือยัง ให้เลือกปุ่มเริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือก คุณสมบัติ

หาก Service Pack 1 แสดงอยู่ภายใต้ รุ่นของ Windows แสดงว่า SP1 ติดตั้งอยู่บนพีซีของคุณแล้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตรวจสอบว่าพีซีของคุณเป็นรุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

คุณจำเป็นต้องทราบว่าหากพีซีของคุณใช้งานรุ่น 32 บิต (x86) หรือรุ่น 64 บิต (x64) Windows 7 เลือกปุ่มเริ่มต้น แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือก คุณสมบัติ รุ่นของ Windows 7  จะแสดงถัดจาก ชนิดระบบ

ความต้องการเนื้อที่ดิสก์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอสำหรับติดตั้ง SP1

วิธีการติดตั้งพื้นที่ว่างของดิสก์ที่ต้องการโดยประมาณ
การอัปเดต Windows
ทำงานบน x86 (32 บิต) 750 เมกะไบต์
ทำงานบน x64 (64 บิต) 1050 เมกะไบต์
การดาวน์โหลด SP1 จากเว็บไซต์ Microsoft
ทำงานบน x86 (32 บิต) 4100 เมกะไบต์
ทำงานบน x64 (64 บิต) 7400 เมกะไบต์

สำรองข้อมูลไฟล์ที่สำคัญ

คุณควรสำรองไฟล์ รูปถ่าย และวิดีโอที่สำคัญของคุณลงในฮาร์ดดิสก์ภายนอก USB แฟลชไดรฟ์ หรือ cloud ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดต

เสียบสายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

การปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจไม่อนุญาตให้ติดตั้ง SP1 หรืออาจทำให้การติดตั้งช้าลงได้ คุณสามารถปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณชั่วคราวก่อนการติดตั้งได้ หากคุณทำเช่นนั้น โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทันทีที่การติดตั้ง SP1 เสร็จสิ้น

การติดตั้ง Windows 7 SP1 โดยใช้ Windows Update (แนะนำ)

หากพีซีของคุณตั้งค่าให้ติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับพร้อมท์ จาก Windows Update ให้ติดตั้ง SP1 ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งการอัปเดต

หากต้องการติดตั้ง SP1 จาก Windows Update ด้วยตนเอง

 1. เลือกปุ่มเริ่มต้น > โปรแกรมทั้งหมด > Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ตรวจหาการอัปเดต
 3. หากพบการอัปเดตที่สำคัญใดๆ ให้เลือกลิงก์เพื่อดูการอัปเดตพร้อมใช้งาน ในรายการการอัปเดต ให้เลือก Service Pack สำหรับ Microsoft Windows (KB976932) จากนั้นเลือก ตกลง

 4. เลือกติดตั้งอัปเดต.
  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล
   ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ
 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง SP1
 6. หลังจากติดตั้ง SP1 ให้ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบที่ระบุว่าการอัปเดตประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ หากคุณปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณก่อนที่จะติดตั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีกครั้งแล้ว

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

หากคุณไม่สามารถติดตั้ง SP1 จาก Windows Update ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และทำการติดตั้ง SP1 ด้วยตนเอง

 1. ไปที่ เพจดาวน์โหลด Windows 7 Service Pack 1 บนเว็บไซต์ของ Microsoft
 2. เลือก คำแนะนำการติดตั้ง เพื่อดูว่าแพคเกจใดที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้ และทำหมายเหตุไว้ที่รายการที่คุณต้องการ
 3. เลือกภาษาเหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด
 4. เลือกแพคเกจที่คุณจำเป็นต้องติดตั้ง เลือก ถัดไป จากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง SP1 พีซีของคุณอาจรีสตาร์ตสองสามครั้งระหว่างการติดตั้งใหม่
 5. หลังจากติดตั้ง SP1 ให้ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบที่ระบุว่าการอัปเดตประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ หากคุณปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณก่อนที่จะติดตั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีกครั้งแล้ว

การแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง Windows SP1

หากคุณพยายามติดตั้ง SP1 และเห็นข้อผิดพลาดที่แสดงว่า การติดตั้งไม่สำเร็จ นี่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหากับ Servicing Windows Store ที่ใช้เพื่อติดตั้งการอัปเดต หรือเนื่อง จากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณกำลังขัดขวางการติดตั้งการอัปเดต

หากต้องการลองและแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จากนั้น ลองติดตั้ง SP1 อีกครั้ง

ดาวน์โหลดและใช้งานเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการอัปเดตระบบ

 1. เลือกลิงก์ในตารางที่เกี่ยวข้องกับรุ่นของ Windows ที่ทำงานบนพีซีของคุณ

  เวอร์ชันของ Windowsลิงก์ไปที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  Windows 7 32 บิต (x 86)ดาวน์โหลด
  Windows 7 64 บิต (x64)ดาวน์โหลด

  บนเพจศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ให้เลือกภาษาของคุณ จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เครื่องมือดาวน์โหลดและติดตั้ง

 2. เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือทันที ให้เลือก เปิด หรือ เรียกใช้ จากนั้นทำตามคำแนะนำ เมื่อต้องการใช้เครื่องมือในภายหลัง ให้เลือก บันทึก และดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งลงพีซีของคุณ
 3. บนหน้าจอ ตัวติดตั้ง Windows Update Standalone ให้เลือก ใช่ หรือ ตกลง
 4. บนหน้าจอ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก ปิด
 5. ลองติดตั้ง service pack อีกครั้ง

เรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

หากพีซีของคุณไม่สามารถค้นหาหรือติดตั้งการอัปเดตได้ ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

 1. เลือกปุ่มเริ่มต้น แล้วเลือก แผงควบคุม
 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อน ตัวแก้ไขปัญหา แล้วเลือก การแก้ไขปัญหา จากรายการผลลัพธ์
 3. ภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้เลือก แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Windows Update จากนั้นทำตามคำแนะนำ
 4. หลังจากที่ตัวแก้ไขปัญหาทำงานเสร็จสิ้น ให้ลองติดตั้ง service pack อีกครั้ง