ไฟล์ชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถใช้ใน Movie Maker ได้

คุณสามารถเพิ่มไฟล์วิดีโอ รูปถ่าย และเสียงในชนิดดังต่อไปนี้ไปยัง Movie Maker ได้

ไฟล์โปรเจ็กต์

ชนิดของไฟล์โครงการ (รูปแบบ)ส่วนขยายของไฟล์
ไฟล์โปรเจ็กต์ของ Windows Movie Maker.mswmm
ไฟล์โปรเจ็กต์ของ Movie Maker.wlmp

ไฟล์วิดีโอ

ชนิดไฟล์วิดีโอ (รูปแบบ)ส่วนขยายของไฟล์ 
ไฟล์ Windows Media Video (wmv) .wmv
ไฟล์ Windows Media.asf และ .wm
ไฟล์ AVCHD.m2ts, .mts และ .m2t
ไฟล์ Apple QuickTime.mov และ .qt
ไฟล์ DV‑AVI.avi
ไฟล์รายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Microsoft.dvr-ms และ .wtv
ไฟล์ภาพยนตร์ MPEG-4.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 และ .k3g
ไฟล์ภาพยนตร์ MPEG-2.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob และ .m2t
ไฟล์ภาพยนตร์ MPEG-1.m1v
ไฟล์ Motion JPEG.avi และ .mov

ไฟล์รูปถ่าย

ชนิดของไฟล์รูปถ่าย (รูปแบบ)ส่วนขยายของไฟล์
ไฟล์ Joint Photographic Experts Group (JPEG).jpg, .jpeg, .jfif และ .jpe
ไฟล์ Tagged Image File Format (TIFF).tif และ .tiff
ไฟล์ Graphics Interchange Format (GIF).gif
ไฟล์ Windows Bitmap.bmp, .dib, และ .rle
ไฟล์ Icon.ico และ .icon
ไฟล์ Portable Network Graphics (PNG).png
ไฟล์ HD Photo.wdp

ไฟล์เสียง

ชนิดไฟล์เสียง (รูปแบบ)ส่วนขยายของไฟล์
ไฟล์ Windows Media Audio (WMA) .asf, .wm, และ .wma
ไฟล์ Pulse-code Modulation (PCM).aif, .aiff และ .wav
ไฟล์ Advanced Audio Coding (AAC).m4a
ไฟล์ MP3.mp3
ไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนใน Movie Maker  


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม