ค้นหาที่อยู่ IP ของพีซีของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP ของพีซีของคุณหากคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อนุญาตให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ หรือจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเครือข่าย

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ใน Windows 8.1 ให้เลือกปุ่ม เริ่ม เริ่มพิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเลือกในรายการ
  • ใน Windows 7 ให้เปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการเลือกปุ่ม เริ่ม
   Start button icon
   จากนั้นเลือก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. เลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ จากนั้น ในแถบเครื่องมือ ให้เลือก ดูสถานะของการเชื่อมต่อนี้ (คุณอาจจำเป็นต้องเลือกไอคอนเครื่องหมายบั้งเพื่อค้นหาคำสั่งนี้)
 3. เลือก รายละเอียด

  ที่อยู่ IP ของพีซีของคุณจะปรากฏในคอลัมน์ ค่า ถัดจาก ที่อยู่ IPv4