ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงในครึ่งปีหลังของปี 2014


ประกาศ ณ เดือนกรกฏาคม 2014 ต่อไปนี้คือรายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ หากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉบับสมบูรณ์พร้อมเส้นเวลานโยบายวงจรการใช้งาน โปรดค้นหาในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งานการสนับสนุน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี Microsoft ของคุณ หากคุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดไปที่ เว็บไซต์ติดต่อ Microsoft

Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุน: การสนับสนุน Service Pack เหล่านี้จะถูกยกเลิกภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้าโยกย้ายไปใช้ Service Pack ถัดไปเพื่อให้สามารถรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและมีสิทธิ์รับตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุนวันที่มีผล 
 Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 3 การสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015
 Office 2010 Service Pack 1 การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2014
 SharePoint Server 2010 Service Pack 1 การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2014
Visual Studio 2012 Remote Tools
Visual Studio 2012 Test Professional
Visual Studio Express 2012 for Web
Visual Studio Express 2012 for Windows 8
Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 

การสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015

การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลาภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะมีระยะเวลา 5 ปีและมาพร้อมกับการอัปเดตด้านความปลอดภัยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการอัปเดตและการสนับสนุนการแก้ไขด่วนแบบมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา

 ผลิตภัณฑ์ที่ย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา วันที่มีผล
Dynamics C5 2010
Dynamics NAV 2009
Dynamics NAV 2009 R2
 การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015
Exchange Server 2010 Enterprise
Exchange Server 2010 Standard
 การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional N
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate N
 การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015
 Windows Embedded Handheld 6.5 การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015
Windows Server 2008 Datacenter
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V


การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015
Windows Storage Server 2008 Basic
Windows Storage Server 2008 Basic 32-bit
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded 32-bit
Windows Storage Server 2008 Enterprise
Windows Storage Server 2008 Enterprise Embedded
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Windows Storage Server 2008 Standard
Windows Storage Server 2008 Standard Embedded
Windows Storage Server 2008 Workgroup
Windows Storage Server 2008 Workgroup Embedded
 

การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม 2015


การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนที่ยืดเวลาไปยังการสิ้นสุดการสนับสนุน: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการสนับสนุนภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ จะไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆ สำหรับการอัปเดตด้านความปลอดภัย การแก้ไขด่วนที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย ตัวเลือกการสนับสนุนช่วยเหลือแบบชำระเงินหรือฟรี หรือการอัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์อีกต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
Host Integration Server 2004 Developer Edition
Host Integration Server 2004 Enterprise Edition
Host Integration Server 2004 Standard Edition
การสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015 
Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Editionการสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2014
Systems Management Server 2003
Systems Management Server 2003 R2
การสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015
Virtual Server 2005 Enterprise Edition
Virtual Server 2005 Management Pack
Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
Virtual Server 2005 R2 Standard Edition
Virtual Server 2005 Standard Edition


การสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015
Visual FoxPro 9.0 Professional Editionการสนับสนุนสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มกราคม 2015
Windows CE 5.0การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2014


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี