ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงในครึ่งปีแรกของปี 2014


ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2014 ต่อไปนี้คือรายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ หากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉบับสมบูรณ์พร้อมเส้นเวลานโยบายวงจรการใช้งาน โปรดค้นหาในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งานการสนับสนุน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี Microsoft ของคุณ หากคุณต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดไปที่ เว็บไซต์ติดต่อ Microsoft

Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุน: การสนับสนุน Service Pack เหล่านี้จะถูกยกเลิกภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้าโยกย้ายไปใช้ Service Pack ถัดไปเพื่อให้สามารถรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและมีสิทธิ์รับตัวเลือกบริการช่วยเหลืออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 Service Pack ที่จะยกเลิกการสนับสนุนวันที่มีผล 
Dynamics C5 2010 Service Pack 1
Dynamics GP 2010 Service Pack 2
Dynamics POS 2009 Service Pack 1
การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
 Exchange Server 2010 Service Pack 2การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
  

การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนหลักไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลาภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ การสนับสนุนที่ยืดเวลาจะมีระยะเวลา 5 ปีและมาพร้อมกับการอัปเดตด้านความปลอดภัยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการอัปเดตและการสนับสนุนการแก้ไขด่วนแบบมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Microsoft จะไม่ยอมรับคำขอสำหรับการเปลี่ยนการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลา

 ผลิตภัณฑ์ที่ย้ายไปยังการสนับสนุนที่ยืดเวลา วันที่มีผล
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
 Dynamics POS 2009การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
 Forefront Endpoint Protection 2010การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
Forefront Server Security Management Consoleการสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 Workgroupการสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
Windows Embedded POSReady 2009การสนับสนุนหลักสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
  


การย้ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสนับสนุนที่ยืดเวลาไปยังการสิ้นสุดการสนับสนุน: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการสนับสนุนภายใน 6 เดือนถัดจากนี้ จะไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆ สำหรับการอัปเดตด้านความปลอดภัย การแก้ไขด่วนที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย ตัวเลือกการสนับสนุนช่วยเหลือแบบชำระเงินหรือฟรี หรือการอัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์อีกต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนวันที่มีผล
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฏาคม 2014
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Office XP Web Components in Office 2003การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
 SharePoint Portal Server 2003การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
 Windows Fundamentals for Legacy PCsการสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
 Windows SharePoint Services 2.0การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005การสนับสนุนสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2014


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี