วิธีการดูรุ่นของ DirectX โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัย DirectX

นำไปใช้กับ: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

สรุป


บทความนี้จะอธิบายวิธีการดูรุ่นของ Microsoft DirectX ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัย DirectX

ข้อมูลเพิ่มเติม


ในการใช้เครื่องมือวินิจฉัย DirectX เพื่อดูรุ่นของ DirectX ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ dxdiag แล้วคลิก ตกลง
  3. บนแท็บ ระบบ หมายเหตุรุ่นของ DirectX ที่แสดงบนบรรทัด DirectX รุ่น
  4. บนแท็บต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลรุ่นสำหรับแต่ละแฟ้ม DirectX
  5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม ให้คลิกที่ ออก
หาก Windows ไม่พบโปรแกรม dxdiag แสดงว่ามีการติดตั้ง DirectX รุ่น 5.0 หรือรุ่นก่อนหน้าไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ โปรดดาวน์โหลดและติดตั้ง DirectX รุ่นล่าสุด

ในการดาวน์โหลด DirectX รุ่นล่าสุด ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
179113 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง DirectX