การสร้างโฟลเดอร์ C:\Program ทำให้เกิดการเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกล้มเหลว


อาการ


หลังจากที่คุณสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C:\Program ถ้าคุณไปที่แผงควบคุมให้ดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกและเลือกโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อเอาออกหรืออัปเดตคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเอาการถอนการติดตั้ง "program_name" ถูกยกเลิก
ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เรียกว่าโปรแกรมเป็นตัวอย่างเช่น Program2 คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมที่ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรม คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่

สาเหตุ


ในรีจิสทรีภายใต้
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall   \... 
โปรแกรมใดๆที่ถอนการติดตั้งค่าสตริงที่เริ่มต้นด้วย C:\Progra ~ 1 หรือ "C:\Program Files\..." จะไม่สามารถเอาออกได้ถ้ามีโฟลเดอร์ C:\Program อยู่ ตัวอย่างเหล่านี้จะล้มเหลว:
   UninstallString:reg_sz:c:\Program Files\My_program\setup setup   UninstallString:reg_sz:"c:\Program Files\My_program\setup" setup   UninstallString:reg_sz:c:\Progra~1\My_program\setup setup 

การแก้ไข


ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอาแอปพลิเคชันที่ต้องการออก:
  1. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ C:\Program
  2. คลิกปุ่มเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมจากนั้นดับเบิลคลิกเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก
  3. คลิกที่แอปพลิเคชันที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิกเอาออก
  4. คลิก ตกลง
  5. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในขั้นตอนที่1กลับไปยังชื่อเดิม

สถานะ


ไมโครซอฟท์ได้รับการยืนยันว่านี่เป็นปัญหาใน Windows NT เวอร์ชัน๔.๐ เรากำลังทำการค้นคว้าปัญหานี้และจะโพสต์ข้อมูลใหม่ที่นี่ในฐานความรู้ของ Microsoft เนื่องจากจะพร้อมใช้งาน